0915.310.858 - Gia Sư Nhật Gia Minh

Thân chào các bạn đến với trung tâm gia sư Nhật Gia Minh
  • 3 Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Hóa - Uy Tín 2021
    3 Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Hóa - Uy Tín 2021

Lớp dạy mới

Hôm nay: 03 - 12 - 2023

Toán 7 Tại Thành Phố Hải Dương

Toán 7 Tại Thành Phố Hải Dương

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Đối Diện khu công nghiệp Đại An Thành Phố Hải Dương
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán Tiếng Việt Lớp 3+5 Tại Cửa Bắc TP Nam Định

Toán Tiếng Việt Lớp 3+5 Tại Cửa Bắc TP Nam Định

Lớp dạy : 3 và 5
Môn dạy :
Tiếng Việt, Toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 250k/2hs
Địa chỉ :
Tại Cửa Bắc TP Nam Định
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán Lớp 6 Tại Cầu Hạc Tp Thanh Hoá

Toán Lớp 6 Tại Cầu Hạc Tp Thanh Hoá

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 130k
Địa chỉ :
Cầu Hạc Tp Thanh Hoá
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán Tiếng Việt Lớp 2 Tại Cầu Hạc Tp Thanh Hoá

Toán Tiếng Việt Lớp 2 Tại Cầu Hạc Tp Thanh Hoá

Lớp dạy : 2
Môn dạy :
Tiếng Việt, Toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Tại Cầu Hạc Tp Thanh Hoá
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tiếng Anh Lớp 4+6 Tại Phường Đông Hương TP Thanh Hoá

Tiếng Anh Lớp 4+6 Tại Phường Đông Hương TP Thanh Hoá

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
chiều
Mức lương : 250k/2hs
Địa chỉ :
Tại Phường Đông Hương TP Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán 7 tại Thạch Trung TP Hà Tĩnh

Toán 7 tại Thạch Trung TP Hà Tĩnh

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
xóm Tân Phú, Xã THạch Trung, Thạch Trung TP Hà Tĩnh
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Luyện viết Tiền Lớp 1 gần Cầu Tào TP Thanh Hoá

Luyện viết Tiền Lớp 1 gần Cầu Tào TP Thanh Hoá

Lớp dạy : 1
Môn dạy :
Luyện Viết
Thời gian :
chiều
Mức lương : 180k
Địa chỉ :
Luyện viết Tiền Lớp 1 gần Cầu Tào TP Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán 12 Thị Trấn Rừng Thông Thanh Hoá

Toán 12 Thị Trấn Rừng Thông Thanh Hoá

Lớp dạy : 12
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Toán 12 Thị Trấn Rừng Thông Thanh Hoá
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tiếng Anh Lớp 3 Tại Nam Ngạn TP Thanh Hoá

Tiếng Anh Lớp 3 Tại Nam Ngạn TP Thanh Hoá

Lớp dạy : 3
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
chiều
Mức lương : 120k
Địa chỉ :
Tại Nam Ngạn TP Thanh Hoá
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán tiếng Việt lớp 2+4 tại Đông Vệ TP Thanh Hoá

Toán tiếng Việt lớp 2+4 tại Đông Vệ TP Thanh Hoá

Lớp dạy : 2+4
Môn dạy :
Tiếng Việt, Toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 250k/2hs
Địa chỉ :
tại Đông Vệ TP Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Vật Lý 8 Phường Đông Thọ Thành Phố Thanh Hoá

Vật Lý 8 Phường Đông Thọ Thành Phố Thanh Hoá

Lớp dạy : 8
Môn dạy :
Thời gian :
tối
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Phường Đông Thọ Thành Phố Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán 9 ở Nam Cao Thành Phố Nam Định

Toán 9 ở Nam Cao Thành Phố Nam Định

Lớp dạy : 9
Môn dạy :
toán
Thời gian :
tối
Mức lương : 300k
Địa chỉ :
Nam Cao Thành Phố Nam Định
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Luyện Viết Tiền Lớp Ở Bắc Từ Liêm Hà Nội

Luyện Viết Tiền Lớp ! Bắc Từ Liêm Hà Nội

Lớp dạy : 1
Môn dạy :
Luyện Viết
Thời gian :
chiều
Mức lương : 250k/hs
Địa chỉ :
Bắc Từ Liêm Hà Nội
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Gia Sư ạy Cờ Vua Tại Hoàng Mai Hà Nội

Gia Sư ạy Cờ Vua Tại Hoàng Mai Hà Nội

Lớp dạy : 1
Môn dạy :
Cờ Vua
Thời gian :
chiều
Mức lương : 120k
Địa chỉ :
Tại Hoàng Mai Hà Nội
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Giáo Viên dạy Toán 7 Tại Cẩm Giàng Hải Dương

Giáo Viên dạy Tiếng Anh 7 Tại Cẩm Giàng Hải Dương

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
chiều
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Tại Cẩm Giàng Hải Dương
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Giáo Viên dạy Toán 7 Tại Cẩm Giàng Hải Dương

Giáo Viên dạy Toán 7 Tại Cẩm Giàng Hải Dương

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Thị Trấn Cẩm Giàng Hải Dương
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Cần gia sư dạy lớp 3 tại phường 6 Đà Lạt

Cần gia sư dạy lớp 3 tại phường 6 Đà Lạt

Lớp dạy : 3
Môn dạy :
Tiếng Việt, Toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Cần gia sư dạy lớp 3 tại phường 6 Đà Lạt
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Cần gia sư dạy tiếng anh 8 tại Thanh Xuân Hà Nội

Cần gia sư dạy tiếng anh 8 tại Thanh Xuân Hà Nội

Lớp dạy : 8
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
tối
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Cần gia sư dạy tiếng anh 8 tại Thanh Xuân Hà Nội
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tìm Gia Sư Dạy Lớp 2 Tại Chí Linh Hải Dương

Tìm Gia Sư Dạy Lớp 2 Tại Chí Linh Hải Dương

Lớp dạy : 1
Môn dạy :
Tiếng Việt, Toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Tìm Gia Sư Dạy Lớp 2 Tại Chí Linh Hải Dương
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tìm Gia Sư Dạy Toán 9 Tại Thành Phố Hải Dương

Tìm Gia Sư Dạy Toán 9 Tại Thành Phố Hải Dương

Lớp dạy : 9
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Tìm Gia Sư Dạy Toán 9 Tại Thành Phố Hải Dương
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tìm Gia Sư Tiếng Anh 6 Tại Quảng Xương Thanh Hoá

Tìm Gia Sư Tiếng Anh 6 Tại Quảng Xương Thanh Hoá

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
chiều
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Tìm Gia Sư Tiếng Anh 6 Tại Quảng Xương Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tiếng Anh lớp 10 Tại Lê Lợi Tp Kon Tum

Tiếng Anh lớp 10 Tại Lê Lợi Tp Kon Tum

Lớp dạy : 10
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
tối
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Tiếng Anh lớp 10 Tại Lê Lợi Tp Kon Tum
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán 8 lên 9 thành Phố Bạc Liêu

Toán 8 lên 9 thành Phố Bạc Liêu

Lớp dạy : 8
Môn dạy :
toán
Thời gian :
tối
Mức lương : 200k
Địa chỉ :
Toán 8 lên 9 thành Phố Bạc Liêu
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tiếng việt lớp 1 lên 2 tại Ngã Tư Sở Hà Nội

HN1-20/6/2021

Lớp dạy : 1
Môn dạy :
Tiếng Việt
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Tiếng việt lớp 1 lên 2 tại Ngã Tư Sở Hà Nội
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Tiếng Anh 5 Sầm Sơn Thanh Hoá

TH1

Lớp dạy : TH@
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
tối
Mức lương : 250k/2hs
Địa chỉ :
Sầm Sơn Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Toán 6 sầm Sơn Thanh Hoá

TH1

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
toán
Thời gian :
chiều
Mức lương : 250k/2hs
Địa chỉ :
Sầm SƠn Thanh Hoá
Yêu cầu :
gv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Gia sư dạy toán lý 7, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà nội

HN2

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
toán, lý
Thời gian :
tối
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà nội
Yêu cầu :
sv
Liên hệ :
TRung tâm Gia Sư Nhật Minh

Gia sư dạy toán lý 7 Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà nội

HN1

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
toán, lý
Thời gian :
chiều
Mức lương : 150k
Địa chỉ :
Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà nội
Yêu cầu :
SV nam nu
Liên hệ :
Trung Tâm Gia Sư Nhật Minh

Gia Sư Dạy Toán 6 Tại Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

12042021-2BACNINH

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 220k/2h/hs
Địa chỉ :
Khu bãi cát Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Gia Sư Dạy Toán 7 Tại Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh

12042021-1BACNINH

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Thỏa thuận với gia sư
Mức lương : 220k/2h/hs
Địa chỉ :
Khu bãi cát Cầu Ngà, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Gia Sư Dạy Toán 6 Tại Phùng Chí Kiên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định

12042021-NAMĐINH

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
đường Phùng Chí Kiên, Phường Lộc Hoà, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Cần Gia Sư Dạy Luyện Viết Tiền Lớp 1 Tại Tân Thành TP Ninh Bình

12042021-NINHBINH

Lớp dạy : Tiền lớp 1
Môn dạy :
Luyện Viết Chữ
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 150k/2h/hs
Địa chỉ :
đường Xuân Thành,, Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Dạy Toán 12 Tại Văn Cao Ba Đình Hà Nội

12042021-HANOI

Lớp dạy : 12
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
Ngõ 33 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội
Yêu cầu :
SV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Dạy Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Lớp 2 Tại Nghi An

08042021

Lớp dạy : 2
Môn dạy :
Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh
Thời gian :
Các tối
Mức lương : 110k/2h/hs
Địa chỉ :
Xóm 2, Nghi An Tp Vinh Tỉnh Nghệ An
Yêu cầu :
SV, SV ra trường,GV: nữ
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Luyện Viết Tiền Lớp 1

07042021-1DALAT

Lớp dạy : Tiền lớp 1
Môn dạy :
Luyện Viết
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 150k/2h/hs
Địa chỉ :
Phường 1 TP Đà Lạt
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Dạy Lớp 3 Toán Tiếng Việt

07042021-NAMDINH

Lớp dạy : 3
Môn dạy :
Toán, Tiếng việt
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
Thành Phố Nam Định
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Gia Sư dạy Toán Tiếng Việt Lớp 5 Tại TP Đà Lạt

06042021-DALAT

Lớp dạy : 5
Môn dạy :
Toán, Tiếng việt
Thời gian :
chiều thứ 7 và chủ nhật từ 15h
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
Ngô Quyền Phường 6 Tp Đà Lạt
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Dạy Văn 6 Tại Trần Phú TP Thanh Hóa

0604201-4THANHHOA

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Văn
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 130k/2h/hs
Địa chỉ :
Trần Phú TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
SV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Cần Gia Sư Ngữ Văn 8 Tại Trần Phú TP Thanh Hóa

0604201-3THANHHOA

Lớp dạy : 8
Môn dạy :
Văn
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
Trần Phú TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Cần Gia Sư Dạy Toán Lý 7 Tại Trần Phú TP Thanh Hóa

0604201-2THANHHOA

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
Toán, lý
Thời gian :
Thỏa thuận với gia sư
Mức lương : 120k/2h
Địa chỉ :
Trần Phú TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
SV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Toán Lý 6 Tại Trần Phú Thanh Hóa

0604201-1THANHHOA

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Toán, lý
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 130k/2h
Địa chỉ :
Trần Phú TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
SV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Cần Giáo Viên Dạy Lớp 5 Tại Chợ Trường Thi Thanh Hóa

06042021 THANH HOA

Lớp dạy : 5
Môn dạy :
Toán, Tiếng việt
Thời gian :
Các tối
Mức lương : 180k/2h/hs
Địa chỉ :
Gần chợ Trường Thi TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh

Tìm Gia Sư Lớp 5 Ôn Trần Mai Ninh TP Thanh Hóa

05042021 THANHHOA

Lớp dạy : 5
Môn dạy :
Toán, Tiếng việt
Thời gian :
Các tối
Mức lương : 260k/2h/hs
Địa chỉ :
Ngã Ba Đình Hương TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm ôn Trần Mai Ninh
Liên hệ :
0915310858 hoặc 0968974858

Tìm Gia Sư Toán 9 Tại TP Nam Đinh

05042021 NAMDINH

Lớp dạy : 9
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
chiều muộn
Mức lương : 270k/2h/hs
Địa chỉ :
Lộc Vượng TP Nam Định
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
0915.310.858 hoặc 0968.974.858

Tìm Gia Sư Toán 8 Tại TP Hải Dương

05042021 HAI DUONG

Lớp dạy : 8
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Chiều muộn hoặc tối
Mức lương : 150k/2h
Địa chỉ :
Trần Hưng Đạo TP Hải Dương
Yêu cầu :
SV có kinh nghiệm
Liên hệ :
0915310858 hoặc 0968974858

Tìm gia Sư Toán 7 Tại Hoài Đức, Hà Nội

01042021

Lớp dạy : 7
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Chiều muộn hoặc tối
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
Gần Thiên Đường Bảo Sơn, Hoài Đức Hà Nội
Yêu cầu :
SV nữ có kinh nghiệm
Liên hệ :
0915310858 hoặc 0968974858

Cần gia sư tiếng Anh lớp 6 tại Xã Văn Lộc huyện Hậu Lộc Thanh Hóa

1- 11/9/2020

Lớp dạy : 6
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 300k/2h/2hs
Địa chỉ :
Thôn Tinh anh Xã Văn Lộc huyện Hậu Lộc Thanh Hóa
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
0915.310.858 hoặc 0968.974.858

Cần gia sư tiếng Anh 8 tại P. Hưng Bình TP Vinh Nghệ An

6-10/9/2020

Lớp dạy : 8
Môn dạy :
Tiếng Anh
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 150k/2h
Địa chỉ :
ĐC đường Nguyễn Quốc Trị Phường Hưng BinhfTP Vinh NGhệ An
Yêu cầu :
SV, SV ra trường,GV: nữ
Liên hệ :
0915.310.858

Cần gia sư lớp 2 tại toà nhà B trung cư Tecco TpThanh Hóa

6- 9/9/2020

Lớp dạy : 2
Môn dạy :
Toán, Tiếng việt
Thời gian :
các tối và ngày nghỉ
Mức lương : 100k/2h/hs
Địa chỉ :
toà nhà B trung cư Tecco TpThanh Hóa
Yêu cầu :
SV khoa TIỂU HỌC
Liên hệ :
0915310858 hoặc 0968974858

Cần gia sư Toán 9 gần trường chính trị tỉnh TP Thanh Hóa

7- 9/9/2020

Lớp dạy : 9
Môn dạy :
Toán
Thời gian :
Thỏa thuận với phụ huynh
Mức lương : 200k/2h/hs
Địa chỉ :
gần trường chính trị tỉnh TP Thanh Hóa
Yêu cầu :
GV có kinh nghiệm
Liên hệ :
0915.310.858 hoặc 0968.974.858
Đang xem trang 1 / 1012345...10...Trang cuối »

TRUNG TÂM GIA SƯ NHẬT GIA MINH

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM – NHIỆT TÌNH

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 15/23 Phan Bội Châu, Ba Đình, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0915310858
Website: giasunhatgiaminh.com 
0915 310 858