0915.310.858-GIA SƯ THANH HÓA

Thân chào các bạn đến với trung tâm gia sư Nhật Gia Minh
  • 3 Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Hóa - Uy Tín 2021
    3 Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Hóa - Uy Tín 2021

gia sư hà nội

Gia Sư Tại Huyện Ứng Hòa Hà Nội

  Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Ứng Hòa tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Thường Tín Hà Nội

  Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Thường Tín tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Thanh Trì Hà Nội

  Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Thanh Trì tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Thanh Oai Hà Nội

  Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Thanh Oai tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Thạch Thất Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Thạch Thất tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Sóc Sơn Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Sóc Sơn tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Phúc Thọ Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Phúc Thọ tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Phú Xuyên Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Phú Xuyên tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Mỹ Đức Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Mỹ Đức tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Mê Linh Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Mê Linh tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Hoài Đức Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Hoài Đức tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Gia Lâm Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Gia Lâm tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Đông Anh Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Đông Anh tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Đan Phượng Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Đan Phượng tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Huyện Ba Vì Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Huyện Chương Mỹ tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Thị Xã Sơn Tây Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại Thị Xã Sơn Tây tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Thanh Xuân Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Thanh Xuân tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Tây Hồ Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Tây Hồ tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Long Biên Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Long Biên tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Hoàn Kiếm tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Hoàng Mai Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Hoàng Mai tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Hà Đông Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Hà Đông tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Hai Bà Trưng Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Hai Bà Trưng tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Đống Đa Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Đống Đa tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Cầu Giấy tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh viên […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Tại Quận Nam Từ Liêm Hà Nội

Facebook , Page ,  Zalo Hiện tại Trung tâm Gia sư Hà Nội có nhiều giáo viên, sinh viên gia sư tại quận Nam Từ Liêm tại nhà cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Đa số gia sư tại Hà Nội hiện nay là các bạn sinh viên, mà chủ yếu là các bạn sinh […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , ,

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Nam Ngạn, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Nam Ngạn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Posted in Gia sư môn họcTagged , , , , , , ,

Top 3 Trung tâm Gia Sư Uy Tín Và Chất Lượng Nhất Ở Hà Nội

Bạn đang cần tìm gia sư hoặc lớp để đi dạy gia sư mà không biết lựa chọn trung tâm gia sư nào uy tín để gửi gắm niềm tin vì trên địa bàn Hà Nội hiện nay cũng có không ít các trung tâm gia sư chưa uy tín khiến cho các gia sư  […]

Posted in GIA SƯ CÁC TỈNH, GIA SƯ HÀ NỘITagged , , , , , , , , , ,

GIA SƯ HÀ NỘI

Facebook,  Zalo,  Page Trung Tâm Gia Sư Nhật Minh Ra Đời Với 3 Sứ Mệnh:  Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam Giúp phụ huynh trên toàn quốc yên tâm việc học tập của con để tập trung 100% năng lượng cho công việc Tạo ra thu nhập và việc làm […]

Posted in GIA SƯ CÁC TỈNHTagged , , , ,

LỚP TẠI HÀ NỘI NGÀY 12/10/2020

LỚP TẠI HÀ NỘI NGÀY 12/10/2020 1.Anh 12-150k 1b- hc CN or T7 – Bến xe nước ngầm – SV nữ kn 2. Anh 9-150k 2b- học 1.5h – phúc lợi long biên – SV nữ kn 3. Anh 9-150k-2b – Tây Mỗ Nam Từ Liêm- SV nữ kn 4.Anh 4-130k 2b- Trần Phú Hoàng […]

Posted in Dành cho phụ huynh, GIA SƯ HÀ NỘITagged , ,

Làm sao để tiết kiệm khi đi Du Học ?

  Làm sao để tiết kiệm khi đi Du Học ? 🍀Làm thế nào để tiết kiệm chi phí sinh hoạt và học tập luôn là mối quan tâm hàng đầu của du học sinh tại Đài Loan. Để giúp các bạn giải đáp thắc mắc ấy, hôm nay mình xin chia sẻ với các […]

Posted in Dành cho phụ huynhTagged ,

TÌNH NGHÈO

TÌNH NGHÈO. Chiều nay, có việc phải đi gấp, mà xe thì chồng đi, gọi taxi mãi ko được. Bảo nhân viên đặt hộ cho xe ôm. Cậu xe ôm đến đón, lên xe bảo chị có việc phải đi gấp đấy, em đi nhanh nhanh cho chị, nhưng nhớ đi cẩn thận đừng chạy […]

Posted in Tin tức và Sự kiệnTagged , ,

QUY LUẬT CỦA TÂM THỨC

❤Bạn sinh ra ở đây là để có 1 cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Tất cả những sự giàu có về vật chất, trí tuệ và tinh thần đều là món quà của Vũ Trụ ❤❤Vũ trụ là người cho đi và bạn là người nhận lại. Vũ trụ ngự trong mỗi chúng […]

Posted in Dành cho phụ huynhTagged , , , , ,

Bạn có quyền trở nên Giàu

🙏🙏 Bạn có quyền trở nên Giàu Có 🙏🙏 💸🏰💸 Bạn sinh ra đã có quyền Giàu Có. Bạn Giàu Có nhờ vào việc sử dụng những nguồn lực vô tận của Vũ Trụ, và một khi Tâm Thức bạn đầy những ý niệm tốt đẹp thì Công Việc của bạn cũng sẽ trở nên […]

Posted in Dành cho phụ huynhTagged , , , , ,

TRÍ TƯỞNG TƯỢNG GIÚP TA THÀNH CÔNG!

🙏 Napoleon từng nói : ” Tưởng Tượng thống trị Thế Giới ” và Henry Ward Beecher cũng nói lời tương tự: ” Linh Hồn không có trí tưởng tượng cũng giống như một đài thiên văn mà ko có kính viễn vọng” 😀🥰 Trí tưởng tượng là 1 trong những phần nguyên thuỷ của […]

Posted in Dành cho phụ huynhTagged , , , , ,

Thi chứng chỉ TOCFL

Trung tâm gia sư Nhật Minh  – 0915 310 858 ĐC: P402, 59 Láng Hạ, Cầu Giấy Hà Nội Thi chứng chỉ TOCFL ở Hà Nội : Đăng ký trên mạng (thi bằng máy tính) tại trường Đại Học Nhân Văn hoặc thi tại Văn Phòng Kinh Tế Đài Bắc. ở Sài Gòn : Đăng […]

Posted in GIA SƯ HÀ NỘITagged ,

Nhạc sĩ Phong Nhã

  Nhạc sĩ Phong Nhã – tác giả bài hát “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” qua đời vào 4h08 sáng ngày 28/3/2020, hưởng thọ 96 tuổi. Ông sinh năm 1924, quê tỉnh Hà Nam. Ông là Tổng phụ trách đầu tiên của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

NHÀ BAO VIỆC

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 NHÀ BAO VIỆC. Trời Lạnh ! Làng Vũ Đại gió lạnh tràn về, bao trùm cả làng là một cái lạnh đến tái tê lòng. Lão Hạc lạnh … ! Cậu vàng lạnh … ! Ông giáo Tuấn cũng lạnh … ! Cái lạnh len lỏi […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

Đi chỗ khác giúp …. !

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 Đi chỗ khác giúp …. ! Bác nông dân mua được một chú gà trống rất hăng. Gà ta đạp hết gà mái rồi tới vịt mái khiến chúng đẻ liên tục, Bác nông dân nọ rất hả hê. Một bữa, ông ta đi làm đồng […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

NHỮNG LÂU ĐÀI CÁT

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 Mặt trời rực rỡ … Trên bờ biển, một cậu bé cắm cúi xúc cát đổ vào chiếc xô nhỏ đặt bên cạnh. Khi chiếc xô đầy cát, cậu bé úp ngược nó xuống mặt cát. Nhấc chiếc xô ra và cậu bé đã có một […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

XE ÔM … !

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 XE ÔM … ! Hoàng làm xe ôm. Hôm trước, có một shop đồ lót nữ bên đường nhờ Hoàng ship một bộ xi-líp, coóc-sê tới cho khách. Hoàng liếc qua hóa đơn, thấy ghi giá hơn 3 triệu mà rùng mình. Rồi bất giác Hoàng […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

THÙNG NƯỚC GẠO

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 THÙNG NƯỚC GẠO Con gái ở thành phố gọi điện về : “Ngày mai, con dẫn bạn con về ra mắt bố mẹ. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước giúp con. Anh ấy là trai thành phố, con không muốn anh ấy […]

Posted in Tin tức và Sự kiệnTagged , , , ,

TÂM SEN KHÔ 

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 TÂM SEN KHÔ ♦️ Bác nào mất ngủ, ngủ ít, khó ngủ, huyết áp, ăn uống khó tiêu, hoa mắt, chóng mặt…dùng tâm sen theo liệu trình, 2 tuần sau sẽ thấy rõ tác dụng. ♦️ Ngủ ít, khó ngủ hoặc mất ngủ sẽ kéo theo […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

ĐỊNH LỆ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 ĐỊNH LỆ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG Lê Trung Ngọc (20/10/1867-8/6/1928) là quan Tuần phủ tỉnh Phú Thọ (từ 2/1915-1/1921). Đầu năm 1917, ông trực tiếp làm bản tấu trình với Bộ Lễ xin định lệ hàng năm lấy ngày 10 tháng 3 Âm lịch để tổ […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

SAI VÀ ĐÚNG

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 SAI VÀ ĐÚNG Thông thường cái gì nói sai thì phải sửa, cái đã sai thì không được chấp nhận. Nhưng ở Hà Nội có một số tên đường phố bị gọi sai mà những người gọi sai đa phần lại là những người Hà Nội […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

Văn Thánh miếu Vĩnh Long

Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858 Văn Thánh miếu Vĩnh Long – Nơi tôn vinh truyền thống hiếu học của người Việt. Công trình này khởi công từ mùa đông năm Giáp Tý 1864 và hoàn thành vào mùa thu năm Bính Dần 1866 để thờ Khổng Tử và các vị thánh […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

NỖI SỢ HẢI

🎗️Trung tâm gia sư Nhật Gia Minh – 0915.310.858🎗️ 🎗️🎗️NỖI SỢ HÃI🎗️🎗️ là công cụ của quỷ dữ do con người tạo ra. Tự tin vào chính bản thân mình vừa là vũ khí giúp con người đánh bại quỷ dữ vừa là công cụ để con người tạo dựng nên một cuộc sống huy […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

Cú và cu

  CÚ VÀ CU Có một con chim Cú sống cùng với một con chim Cu. Một ngày nọ khi con chim Cu đang đi kiếm thức ăn về tổ thì gặp một con Diều Hâu vô cùng hung dữ. Cũng may con chim Cú đang đi kiếm thức ăn gần đó nên đã cứu […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

Bài thơ cách đây đúng 100 năm (1919 – 2019)

Bài thơ cách đây đúng 100 năm (1919 – 2019) của Tản Đà dành cho trẻ lên 6. Sách quốc ngữ Chữ nước ta, Con cái nhà Đều phải học. Miệng thì đọc Tai thì nghe Đừng ngủ nhè Chớ láu táu Con lên sáu Đang vỡ lòng Học cho thông Thầy khỏi mắng. Trong […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

SỰ TÍCH CHIM ĐA ĐA

SỰ TÍCH CHIM ĐA ĐA Ngày xưa có một em bé mồ côi cha từ hồi còn nhỏ. Người mẹ sau một thời gian tang chế cũng đi lấy chồng. Vì bà con thân thích nội ngoại không còn ai nên nó phải theo mẹ về ở với bố ghẻ. Bố ghẻ tính rất vũ […]

Posted in Góc thư giãnTagged , , , ,

TRUNG TÂM GIA SƯ NHẬT GIA MINH

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM – NHIỆT TÌNH

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 15/23 Phan Bội Châu, Ba Đình, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0915310858
Website: giasunhatgiaminh.com 
0915 310 858