0915.310.858 - Gia Sư Nhật Gia Minh

Thân chào các bạn đến với trung tâm gia sư Nhật Gia Minh
  • 3 Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Hóa - Uy Tín 2021
    3 Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Thanh Hóa - Uy Tín 2021

Gia sư môn học

Gia Sư Dạy Toán Tại Quận Hà Đông Hà Nội

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ phòng 402, 59 Láng Hạ, Ba Đình , Hà Nội chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn quận Hà Đông Hà Nội Dạy kèm tại nhà và online môn […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Quận Đống Đa Hà Nội

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ phòng 402, 59 Láng Hạ, Ba Đình , Hà Nội chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn quận Đống Đa Hà Nội Dạy kèm tại nhà và online môn […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ phòng 402, 59 Láng Hạ, Ba Đình , Hà Nội chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn quận Cầu Giấy Hà Nội Dạy kèm tại nhà và online môn […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ phòng 402, 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm Hà Nội Dạy kèm tại nhà và online môn […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Nam Ngạn, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Nam Ngạn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Tân Sơn, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Tân Sơn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Trường Thi, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Trường Thi Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Ngọc Trạo, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Lam Sơn, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Hàm Rồng, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Hàm Rồng Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Đông Vinh, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Vinh Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Đông Sơn, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Sơn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Đông Hải, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Hải Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Đông Cương, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Cương Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Ba Đình, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Ba Đình Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Nam Ngạn Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Nam Ngạn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Tân Sơn Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Tân Sơn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Trường Thi Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Trường Thi Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Ngọc Trạo Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Ngọc Trạo Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Lam Sơn Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Lam Sơn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Đông Vinh Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Vinh Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Đông Sơn Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Sơn Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Đông Hải Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Hải Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Đông Cương Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Cương Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Ba Đình, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Ba Đình Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại […]

Gia Sư Dạy Khoa Học Xã Hội Tại Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Khoa Học Xã Hội mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Thọ Thành phố Thanh Hoá.  […]

Gia Sư Dạy Khoa Học Tự Nhiên Tại Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Khoa Học Tự Nhiênmọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Thọ Thành phố Thanh Hoá.  Dạy […]

Gia Sư Dạy Toán Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 Phường Đông Thọ Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Toán Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 trên địa bàn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại nhà […]

Gia Sư Dạy Tiếng Anh Tại Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Tiếng Anh mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Thọ Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm […]

Gia Sư Dạy Toán Tại Phường Đông Thọ, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn toán mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Thọ Thành phố Thanh Hoá.  Dạy kèm tại […]

Gia Sư Dạy Khoa Học Xã Hội Tại Phường An Hưng, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Khoa Học Xã Hội mọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá.  […]

Gia Sư Dạy Khoa Học Tự Nhiên Tại Phường An Hưng, Thành Phố Thanh Hoá

 Facebook , Page ,  Zalo    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh địa chỉ số 15/23 Phan Bội Châu Phường Ba Đình Thành Phố Thanh Hoá chuyên cung cấp gia sư dạy kèm tại nhà và online bộ môn Khoa Học Tự Nhiênmọi lứa tuổi cấp học trên địa bàn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hoá.  Dạy […]

Gia sư dạy kèm môn Ngữ Văn lớp 8 tại TP. Thanh Hóa – Thanh Hoá

  Giáo viên gia sư tại Trung tâm gia sư Thanh Hóa nhận dạy kèm môn ngữ văn theo mọi yêu cầu học viên từ cấp 1, cấp 2, cấp 3, sinh viên, học viên sau đại học. Gia sư Thanh HÓa nhận gia sư tại nhà tại các khu vực TP. Thanh Hóa, TX. […]

Gia sư dạy kèm tại Thanh Hóa

Gia sư Nhật Gia Minh Thanh Hóa gồm nhiều giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học, THCS, THPT ở trung tâm thành phố Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, và ở các huyện Thiệu Hóa, Nông Cống, Triệu Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Nga Sơn, Đông Sơn…Cùng với […]

Gia sư môn Tiếng Anh

TRUNG TÂM GIA SƯ NHẬT GIA MINH chuyên giới thiệu Gia Sư tại nhà: – Nhận Dạy Kèm Anh Văn Giao Tiếp Tại Nhà – Luyện Thi TOEIC, TOEFL, IELTS.. + Dạy kèm môn tiếng Anh từ lớp lá đến lớp 12, ôn thi chuyên môn tiếng Anh vào Lam Sơn Thanh Hóa https://www.youtube.com/watch?v=EjQtqbjmsLE  + […]

KHI NÀO THÌ CẦN GIA SƯ  DẠY KÈM MÔN TOÁN  CHO CON?

  Hiện nay tìm gia sư không  phải là một việc khó. Nhưng con bạn có thực sự cần gia sư dạy kèm môn toán ? Vậy khi nào thì cần gia sư dạy kèm môn toán cho con? Tìm gia sư hiện nay đối với nhiều gia đình không phải là một việc khó. […]

TẠI SAO CON BẠN CẦN MỘT GIA SƯ DẠY KÈM MÔN VẬT LÝ?

Thi vào lớp 10 năm học 2020-2011 sẽ là bốn môn. Môn thứ 4 sẽ bốc thăm một trong các môn : lý, hóa, sinh, sử,địa.Vậy để con bạn đạt kết quả cao nhất. Với môn vật lí trong thời gian ngắn .Thì giải pháp tối ưu nhất .Là bạn hãy chọn cho con. Một […]

Khi nào thì con bạn cần một gia sư dạy kèm môn hóa?

Thi vào lớp 10 năm học 2020_2011 sẽ là bốn môn. Môn thứ 4 sẽ bốc thăm một trong các môn .Lý, hóa,sinh, sử,địa.Vậy để con bạn đạt kết quả cao nhất với môn hóa .Trong thời gian ngắn thì giải pháp tối ưu nhất .Là bạn hãy chọn gia sư dạy kèm môn hóa  […]

Trung tâm gia sư tốt nhất Thành Phố Thanh Hóa

Bạn đang cần gia sư dạy kèm cho con ? Bạn hãy chọn trung tâm gia sư NHẬT GIA MINH ! Vì trung tâm chúng tôi là trung tâm gia sư tốt nhất thành phố Thanh Hóa hiện nay ! 1.Trung tâm đáp ứng đầy đủ nguyện vọng và yêu cầu của học sinh học […]

DẠY KÈM MÔN TOÁN TẠI THANH HÓA: NHỮNG YÊU CẦU CẦN CÓ

Để làm một gia sư dạy kèm môn Toán tại Thanh Hóa các bạn cần có những yêu cầu ? Thứ nhất: Bạn cần có kiến thức thật vững về môn Toán. Đó là yêu cầu cơ bản nhất của một gia sư dạy kèm môn Toán. Bạn cần đầy đủ các kĩ năng sau […]

GIA SƯ DẠY KÈM TẠI THIỆU HÓA

Gia Sư Dạy Kèm Tại Thiệu Hóa Thiệu Hóa là huyện có nền giáo dục top đầu của Tỉnh Thanh Hóa về mũi nhon,đại trà, lớp 10 và đại học. Phụ huynh rất quan tâm đến việc học của con em mình như cho học thêm ở trường ,hoặc nhờ gia sư đến nhà dạy […]

Gia Sư Vẽ

    Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh xin giới thiệu với quý vị một trung tâm dạy vẽ Mỹ Thuật, với những đặc điểm nổi trội. Tuy nhiên, môn Mỹ Thuật lại cần nhiều những yêu cầu khác nữa và tính chất cũng khác. Trước tiên, đó phải là một môn học  phổ cập, tất […]

Gia Sư Tin Học

   Ngày nay bộ môn lập trình Tin Học Pascal được bộ giáo dục đưa vào thành môn học chính thức trong chương trình tin học THCS và THPT. Nhận thấy nhiều em học sinh, thậm chí là Sinh Viên đang học ở các trường ĐH luôn cảm thấy khó khăn trong việc học lập trình […]

Gia sư Luyện thi Đại Học

 Đây là năm cuối cùng của thời Học Sinh. Do vậy các em đã có sự tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và biết được mình cần học để thi khối gì? Môn nào là thế mạnh của mình. Vì vậy bản thân các em cũng có thể xác định được cần học gia sư […]

Gia sư luyện thi vào trường Chuyên

   Thi đỗ cấp 2, 3 trường chuyên là một điều mà tất cả các em Học Sinh Khá – Giỏi ở bậc tiểu học, THCS luôn mong muốn. Cấp 2, 3 chuyên có một sức hút rất lớn bởi chỉ cần đỗ vào đây các em sẽ được vào môi trường học tập tốt nhất. […]

Gia sư cấp 3

   Con bạn vừa mới hoàn thành cuộc thi chuyển cấp và đã đỗ vào lớp 10? Bạn băn khoăn không biết chương trình học THPT có gì giống và khác với chương trình học những năm trước đó? Bạn lo lắng liệu con mình có bắt nhịp và theo kịp được với những nội […]

Gia sư cấp 2

 Cấp 2 là ở lứa tuổi từ 11 tới 16 gồm 4 khối lớp 6 – 7 – 8 – 9, đây cũng là giai đoạn phát triển nhiều đột biến của Học Sinh cả về thể chất lẫn tâm sinh lý chính vì thế ở lứa tuổi này sức học của các em thường […]

Gia sư cấp 1

Kính gửi các bậc phụ huynh học sinh!   Để giúp bé có một nền tảng kiết thức cùng thái độ học tập tốt, quý Phụ Huynh cần tìm một Gia Sư chuyên dạy cấp tiểu học về cho bé ngày từ bây giờ là điều rất quan trọng. Vì những lí do trên, quý […]

Gia sư môn Địa Lý

   Địa Lý là chuyên ngành vừa thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, vừa thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, thực hiện chức năng nghiên cứu các hợp phần tự nhiên, các quy luật và hiện tượng tự nhiên diễn ra trên bề mặt trái đất, mối tương tác giữa xã hội loài người […]

Gia sư môn Sinh

   Tổ bộ môn Gia Sư môn Sinh Học của Trung Tâm Gia Sư Nhật Gia Minh gồm tập hợp các Giáo Viên, Sinh Viên của các trường phổ thông, đại học như ĐH Y Dược, Khoa Học Tự Nhiên, khoa Sinh trường ĐH Sư Phạm…   Theo kinh nghiệm nhiều năm theo đuổi việc dạy […]

Đang xem trang 1 / 212

TRUNG TÂM GIA SƯ NHẬT GIA MINH

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – TẬN TÂM – NHIỆT TÌNH

LIÊN HỆ VĂN PHÒNG
Địa chỉ: 15/23 Phan Bội Châu, Ba Đình, TP Thanh Hóa
Điện thoại: 0915310858
Website: giasunhatgiaminh.com 
0915 310 858